Vi ger dig tid till annat .....

och kontroll över budgeten

Vi tar ansvar för helheten

Att ha all information kring ditt arangemang samlat på en hand ger dig den trygghet du behöver.

Vi ser detaljerna

MCC kan hjälpa dig med alla delar av kedjan så att inga detaljer faller mellan några stolar.

Men kostnaden då?

Viktigast är vad som står på nedersta raden när allt är genomfört. Vi kan garantera dig att kostnaden blir lägre än om de olika delarna pusslas ihop var och en för sig. Och då har vi inte tagit hänsyn till hur nöjda deltagarna är!

Vi förhandlar om allt!

Utan att vara styrda av centrala inköpsfunktioner förhandlar vi med alla leverantörer - flyg, hotell, transporter, teknik, underhållning osv. Vi har alla svar i vår hand och anpassar, justerar och gör de förändringar du önskar.


Hantering av Personuppgifter enligt GDPR hos MCC Meeting Consulting AB

 

Copyright©MCC Lennart Ryning

MCC - vi är resebyrån som enbart arbetar med möten, konferens, kongress och specialarrangemang